วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดท้ายบทที่1

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ  ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานดังนี้
- ความเป็นอัตโนมัติ(Self Acting)การประมวลผฃของคอมพิวเตอร์จะทำงานแบบอัตโนมัมัติภายใต้คำสั่ง
ที่ได้กำหนดไว้
- ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์จะประมวลผลงานด้วยความเร็วสูง
- ความถูกต้อง แม่นยำ (Accuracy) คอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ จะมีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไปได้
- การจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความธรรมดาหลายๆล้านตัวอักษร เพลง ภาพถ่าย วีดีโอ หรือไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก
- ทำงานซ้ำๆได้ (Repeatability) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำๆกันได้หลายรอบ ช่วยลดปัญหาเรื่องความอ่อนล้าจากการทำงานของแรงงานคน
- การติดต่อสื่อสาร (Communication) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นเครือข่ายมากยิ่งขึ้น

2.เครื่อง SUAN-PAN เกี่ยวข้องกับประวัติของคอมพิวเตอร์ อย่างไร จงอธิบาย
ตอบ SUAN-PAN เป็นอุปกรณ์ประเภทลูกคิดที่เอามาใช้สำหรับคำนวณของชาวจีนในสมัยก่อน เพื่อช่วยในการคิดหาผลลัพธ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในยุคปัจจุบัน

3. แท่งคำนวณของเนเปียร์ (Napier’s bone) สร้างขึ้นมาโดยใคร และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง
ตอบ สร้างขึ้นโดย นักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อตชื่อ จอห์น  เนเปียร์  ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยแท่งไม่ตีเส้นเป็นตารางคำนวณหลายๆแท่งเอาไว้ใช้สำหรับคำนวณหาผลลัพธ์  เมื่อต้องการผลลัพธ์ก็หยิบแท่งที่ระบุตัวเลขแต่ละหลักมาอ่านกับแท่งดัชนีที่มีตัวเลข 0-9 ก็จะได้คำตอบ

  4. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "บิดาของคอมพิวเตอร์" คือใคร และเหตุใดจึงได้รับการยกย่องเช่นนั้น
ตอบ  "ชาร์ลส แบบเบจ" เนื่องจากเขาเป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องจักรกลให้สามารถ
         ทำงานตามคำสั่งได้โดยไม่ต้องมานั่งคำนวณหาผลลัพธ์ใหม่อีกครั้งเครื่อง Difference Engine ปี ค.ศ. 1822 ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbge) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) เป็นบุคคลที่ได้พยายามเสนอแนวคิดให้เครื่องจักรกลสามารถทำงานได้ตามคำสั่งและเกิดผลลัพธ์ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคำนวณในงานที่ซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งเมื่อคำนวณผลลัพธ์ผิดพลาดก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเบื่อหน่ายในการทำงานด้วย เพราะต้องกลับมานั่งคำนวณหาค่าผลลัพธ์นั้นใหม่อีกรอบ เขาจึงได้เสนอแนวคิดการสร้างเครื่องคำนวณต้นแบบที่เรียกว่า Difference Engine เพื่อขอรับเงินสนับสนุนไปยังสมาคมดาราศาสตร์ เมื่อเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน ซึ่งทางสมาคมฯ ก็เห็นด้วยกับแนวคิดที่เขาเสนอมา จึงอนุมัติโครงการดังกล่าวและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1823 การพัฒนาเครื่อง Difference Engine ใช่ว่าจะสร้างเสร็จโดยสมบูรณ์ เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดของการทำงานภายในตัวเครื่องอยู่อีกมาก
ประกอบกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์การผลิตในสมัยนั้นยังไม่ดีพอที่จะผลิตตามแบบที่แบบเบจเสนอไว้ได้ แนวคิดดังกล่าวจึงถูกพักและถูกยกเลิกไปในที่สุด เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เครื่อง Difference Engine ที่ผลิตออกมานั้นจึงทำงานได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น

5.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลกคือเครื่องใด และจงอธิบายว่าสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลใด
ตอบ  เครื่อง ENIAC  สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับช่วยคำนวณวิถีของปืนใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาในสงคราม

6.John Von Neumann มีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
ตอบ เขาเป็นผู้เสนอแนวคิดและเผยแพร่ให้มีการพัฒนาเครื่องที่สามารถเก็บข้อมูลเละชุดคำสั่งไว้ภายใน
         ได้เอง โดยไม่ต้องมาคอยป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ทุกครั้งซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาในการทำงานอย่างมากเครื่อง EDVAC (Electronics Discrete Variable Autometic Conputer) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ ดร.นิวแมนน์เสนอแนวคิดเพื่อเข้าร่วมทีมสร้างกับมอชลีและเอ็คเคิร์ทนั้น เรียกว่าเครื่อง EDVAC (Electronics Discrete Variable Automatic Computer) ซึ่งได้ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ตอนที่มอชลีและเอคเคิร์ทพัฒนาเครื่อง ENIAC เพื่อเอาไว้ใช้ในการทำสงครามของสหรัฐ

7.เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ คือเครื่องใด และนำมาใช้กับงานด้านใด
ตอบ UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเอามาใช้ในเชิงธุรกิจเครื่องแรก ใช้ในการทำนายผลการ
         เลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกาเครื่อง UNIVAC (UNIversal Automatic Computer)ในปี ค.ศ.1951 บริษัท Remington Rand (บริษัทของมอชลี่และเอ็คเคิร์ทเดิม) ได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า UNIVAC (UNIversal Automatic Computer) เพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจเป็นครั้งแรก

8.ทรานซิสเตอร์กับแผงวงจรรวม เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ  ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนการทำงานของหลอดสูญญากาศ โดยขนาดเล็กกว่าหลอดสูญญากาศ และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่เนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนและต้องการประมวณผลที่เร็วขึ้น จึงทำให้ทรานซิสเตอร์ถูกพัฒนามาเป็น แผงวงจรรวม โดยมีความ  สามารถที่ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการนำเอาทรานซิสเตอร์จำนวนนับพันตัวมารวมกันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียว และมีขนาดเล็กลงจึงทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้มากและเครื่องที่ผลิตได้มีขนาดเล็กลงมากเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ (Transistor) เนื่องจากหลอดสูญญากาศมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นและมีขนาดใหญ่เกินไป จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า ทรานซิสเตอร์ (Transistor)”

9.E-Government คืออะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ  Electronic government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยมาให้บริการประชาชน ประชาชนชนทั่วไปสามารถใช้บริการต่างๆของภาครัฐบาลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่เชื่อมโยงเข้าถึงกันหมดทั่วประเทศ ฯลฯ                     

10.สายการบินต้นทุนต่ำ (low cost airline) และมีการลดต้นทุนโดนนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยได้อย่างไร
ตอบ เป็นสายการบินรูปแบบหนึ่งที่เน้นการลดต้นทุนในการจัดการและบริหารงานให้น้อยที่สุดเพื่อให้  สามารถแข่งขันกันในเรื่องราคาตั๋วโดยสารให้มีราคาที่ถูกลง จึงทำให้มีคนนิยมใช้บริการโดยนำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยในเรื่องของการรับจองการเดินทาง  เพียงแต่ให้เขาแสดงบัตรใดๆที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้แล้วนำมายื่นให้กับสายการบินโดยตรงก่อนออกเดินทาง หากตรงกับผู้โดยสารที่จองนั้นก็สามารถเดินทางได้เลย เป็นต้น

11.ลักษณะเด่นของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับสื่อการสอนในอดีต
ตอบ Computer Assisted Instruction เป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่นำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย รูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูดและเทคนิคการนำเสนอต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและก่อให้เกิดการอยากเรียนมากขึ้นถ้าหากเรียนแล้วไม่เข้าใจก็สามารถเรียนหรือฝึกฝนทบทวนซ้ำเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสื่อแบบเดิม ไม่สามารถทำได้

12.รูปแบบของ E-banking สามารถ ทำได้ผ่านช่องทางอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาประกอบ
ตอบ ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นในปัจจุบัน สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินได้หลายช่องทางที่เปิดให้บริการเช่น
      - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์  การเข้าไปใช้ระบบ จะมีรายชื่อผู้ใช้( User name ) และรหัสผ่าน ( Pass Word ) ที่ให้เข้าไปทำธุรกรรมได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว บริการดังกล่าวครอบคลุมการทำธุรกรรมคล้ายกับระบบอื่น เช่น การโอนเงิน การสอบถามยอดเงินคงเหลือ ฯลฯ
           - ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ผู้ใช้เพียงกดหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติที่ธนาคารระบุไว้ในการติดต่อทำธุระกรรม ก็สามารถเลือกทำรายการทางการเงินต่างๆ ได้เช่น การโอนเงิน การเติมเงินมือถือฯลฯ
           - ผู้ตู้ATMผู้ใช้บริการสามารถเลือกทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านตู้ATMที่มีให้บริการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินสด ฝากเงิน โอนเงิน และการชำระ ค่าบริการต่างๆ ได้ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ช.ม
.
13. เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และมีความแตกต่าง
กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) อย่างไรบ้าง จงอธิบายประกอบ
ตอบ คอมพิวเตอร์แบบมือถือ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกิจกรรมส่วนบุคคล เช่น ฟังเพลง การดูหนัง บันทึกการนัดหมาย หรือการใช้ติดต่อทางธุรกิจ  บางรุ่นสามารถเทียบเคียงได้กับโมโคร-คอมพิวเตอร์ทีเดียว
 แตกต่างจากไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป คือ มีขนาดที่เล็กลงและพกพาติดตัวได้สะดวกกว่า โปรแกรมที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์อาจนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์มือถือได้เช่นกัน แต่อาจตัดทอนคุณสมบัติบางอย่างลงไปบ้างเล็กน้อย

14. แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาพอเข้าใจ
ตอบ  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้โดยการเขียนบนจอภาพเสมือนกับการเขียนลงบนกระดาษโน้ตและเครื่องสามารถที่จะแปลข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเก็บไว้ได้  และบางเครื่องยังสามารถหน้าจอสามารถพลิกไปมาได้ 2 แบบคือเหมือนกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทั่วไปหรือเหมือนกับกระดานรองเขียนหนังสือ ซึ่ง เครื่องนี้มีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ รุ่นอื่นๆมาก

15. พีดีเอ (PDA – Personal Digital Assistants) ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีกี่กลุ่มประกอบด้วยอะไรบ้างจงอธิบายประกอบ
ตอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
               - Palm
                  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการใช้งานสำหรับธุรกิจหรืออรรถประโยชน์ทั่วไป สำหรับใช้งานเป็นเครื่องบันทึกช่วยจำต่างๆ เช่น การนัดหมาย ปฏิทิน สมุดโทรศัพท์ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้มีขีดความสามารถต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ในบางรุ่นสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ไปในตัวด้วย
               - Pocket Pc
               ผลิตขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับเครื่องปาล์มแตกต่างจากเครื่องปาล์มตรงที่ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะอิงกับค่ายไมโครซอฟท์เป็นหลักผู้ใช้งานพ็อกเก็ตพีซีที่เคยชินกับการใช้งานระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์บนเครื่องซีพีมาก่อน สามารถใช้งานได้ง่ายมากเนื่องจากหน้าตาของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือไอคอนต่างๆจะมีลักษณะที่เหมือนแต่ก็กินกำลังของเครื่องมากกว่าเครื่องปาล์ม
                 
 16. ภาษาธรรมชาติ (natural language) คืออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
ตอบ  เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเช่น รับรู้หรือจดจำเสียงมนุษย์ได้ เช่น ระบบที่เรียกว่า speech recognition ซึ่งสามารถแยกแยะเสียงสูงต่ำต่างๆ แล้วเอาไปวิเคราะห์พร้อมทั่งสั่งการได้เองอัตโนมัติเป็นการช่วยเหลือการทำงานของมนุษย์ เช่น ป้อน ข้อมูลด้วยเสียงแทนการพิมพ์ข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดเข้าไปตรงๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ของผู้ใช้ลงไปได้มาก เป็นต้น
แหล่งที่มา :หนังสือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและ เว็บไซต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น